حساباتو تیک کن

خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - برج سایه - طبقه هفتم - واحد یک

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

بطور خلاصه باید بگوییم پرداخت کننده اصلی ارزش افزوده مصرف کننده نهایی است و در ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین شکل تعریف شده : ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالا و خدمات خریداری شده با ارزش کالا و خدمات عرضه شده است. سازمان امور مالیاتی طی ۸ مرحله فراخوان مشمولین ارزش افزوده را معرفی کرده و به این ترتیب کلیه صاحبان مشاغل به جز مشاغل معاف، مشمول ثبت نام و انجام تکالیف ارزش افزوده هستند. زمان و نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارزش افزوده مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده خود تا ۱۵ روز بعد از پایان هر فصل از طریق سامانه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ارسال نمایند.