حساباتو تیک کن

خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - برج سایه - طبقه هفتم - واحد یک

Search
Close this search box.

فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

اظهارنامه مالیاتی فرم یا دفترچه ایست که به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، داراییها، بدهیها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود. چرا باید اظهارنامه ارائه کنیم؟ همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید گزارش عملکردی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه نموده تا مشمول جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نشوند. جرائم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی : جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۹۵ معادل ۳۰% مالیات متعلقه و سایر مودیان معادل ۱۰% مالیات متعلقه

میتوانید برای ارائه اظهار نامه از فرم زیر با مشاوره مالیاتی اکانتیک استفاده کنید :

تاریخ ابتدای سال مالی عملکرد(Required)
تاریخ انتهای سال مالی عملکرد(Required)
Max. file size: 32 MB.