حساباتو تیک کن

خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - برج سایه - طبقه هفتم - واحد یک

فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

اظهارنامه مالیاتی فرم یا دفترچه ایست که به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، داراییها، بدهیها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود. چرا باید اظهارنامه ارائه کنیم؟ همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید گزارش عملکردی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه نموده تا مشمول جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نشوند. جرائم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی : جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۹۵ معادل ۳۰% مالیات متعلقه و سایر مودیان معادل ۱۰% مالیات متعلقه

میتوانید برای ارائه اظهار نامه از فرم زیر با مشاوره مالیاتی اکانتیک استفاده کنید :

تاریخ ابتدای سال مالی عملکرد(Required)
تاریخ انتهای سال مالی عملکرد(Required)
Max. file size: 2 MB.