حساباتو تیک کن

خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - برج سایه - طبقه هفتم - واحد یک

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخشی واقع بینانه و مشاوره بوده که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان ها طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرآیندهای راهبری ، مدیریت ریسک و کنترل ، سازمانها را در دستیابی به اهدافشان یاری مینماید. سازمان ها از شروع فعالیت نیاز به حسابرسی و کنترلهای داخلی دارند که بتوانند ارزیابی مستقلی از واحد اقتصادی داشته باشند چرا که این امر نشان دهنده حرکت سازمان در مسیر صحیح است . در واقع از نگاه اکانتیک حسابرسی داخلی یک سازمان اطمینان دهی مستقلی است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کارایی سازمان ها در کنار هیات مدیره تشکیل و با فعالیتهای مشاوره ای خود هیات مدیره و سازمان را در جهت رسیدن به اهداف واحد اقتصادی هدایت مینماید . برای استفاده از خدمات حسابرسی و کنترل های داخلی با اکانتیک تماس بگیرید.

جهت مشاوره رایگان خدمات، فرم زیر را تکمیل کنید