می‌توانید درخواست کتبی به سازمان تامین‌اجتماعی جهت اصلاح لیست ارائه نماید و یا منتظر اعلام بدهی از سوی سازمان باشید و در هیات موضوع رو پیگیری و پرداخت لازم را انجام دهید.